Rørfornying – Mange fordeler – få ulemper

Det finnes to alternativer: Helt nye rør, med alt av kostnader og ubeleiligheter det fører med seg, eller rehabilitering av eksisterende rørsystem. Man slipper da riving og lang anleggsperiode med fravær av vann, avløp og sanitær-tilbud. Mange har investert tid og penger i nytt bad. Men hva skjuler seg under gulvet?

Ingen ombygging

Vesentlig rimeligere

Samme levetid som nye rør

Kort anleggsperiode

Som metode er rørfornying økonomisk fordelaktig spesielt der oppgraving eller riving gjør utskifting tidkrevende og kostbar, men metoden kan også være å foretrekke grunnet hensyn til beboere, publikum, trafikale forhold med videre.

Vedlikehold av vann og avløpssystemet har et betydelig etterslep. Sammenlignet med andre land er frekvensen på brudd og driftforstyrrelser mye høyere i Norge enn imange andre land.

Hvilke skjulte feil finnes under gulvet?


Før fornying

Etter fornyingVann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år benyttet forskjellige teknikker, metoder og materialer. Noen har tålt tidens tann mer enn andre, men felles for alle rørsystemer er slitasje, korrosjon, aldring og medfølgende fare for lekkasje. I Norge har vi et etterslep på vedlikeholdet av vann- og avløpssystemer. Hvilke skjulte feil finnes under gulvet? Ta kontakt med oss i dag for en rørsjekk.


Utforinger er mulig i ledninger fra 50 til 1000 mm diameter.

Etter herding freser vi ut og støper nye grenrør på samme måte.

Vi støper to forskjellige dimensjoner samtidig.

Det nye røret følger alle bøyer og vinkler i det gamle røret.